VIDEO

   Svētā Terēze   

no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga

 Svētais Pio

     
                        VIDEO

    Bērniņa Jēzus       karmelītes Latvijā

 

Vecabats Bernhards Nābers OSB

      

        "Visu savu dzīvi Debesīs es gribu veltīt, lai darītu labu zemes virsū."

 

 

 

   

''Ja tikai tu esi paklausīgs, ja tu atsakies

no grēkiem, ja tu vēlies izlīgt ar Kungu,

 tavs eņģelis labprāt sagatavos tev

brīnumainas tikšanās, rosinās tevi

uz tev izdevīgu rīcību, palīdzēs tev,

sniedzot negaidītas domas un

iedvesmas.''

 

 

                                           

 

 "Man bieži likās, ka esmu līdzīga cilvēkam, kam pieder dārgumi un kas vēlas tajos dalīties ar citiem." (Sv.Terēze no Avilas)

 

                     

 

                       

''Vislabākā valoda ir sirds valoda. To saprot visi.''