Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

                                                                                                                                                                               

 

 Mans svētais sargeņģeli, slava Dievam, kurš savā mūžīgajā gudrībā

mani uzticējis tev! Lai slavēts Kungs par to spēku, ko Viņš tev                          

devis, lai tu būtu Viņa labvēlīgs, maiguma un žēlsirdības

līdzstrādnieks. Lai pateicība Viņam, jo viņš tev

licis kalpot Viņa mīlestībai manā labā. Es tev pateicos

par tavu pastāvīgo klātbūtni man līdzās, par tavu padevību un labvēlību, par paļāvību un aizsardzību, ko tu man dāvā, par tavu

neatlaidību, mani mīlot, par tavu uzticību, man kalpojot.

    Tu, kas visu laiku redzi Dieva Tēva vaigu, dāvā Viņam manas lūgšanas. Es uzticos tev. Ej man pa priekšu, soļo aiz manis,

pavadi mani. Aizsargā mani, iedvesmo mani, palīdzi man pazīt Dieva Gribu un izvēli. Palīdzi man to pieņemt un pildīt jebkuros

apstākļos "ar baloža vienkāršību un čūskas gudrību". (Mt. 10,16).

    Pasargā mani no sātana un ļauno garu uzbrukumiem. Palīdzi man pretoties katram kārdinājumam pret ticību un paļāvību uz

Dievišķo Apredzību, pret pazemību, šķīstību, mīlestību uz Dievu un maniem brāļiem un māsām.

    Svētais sargeņģeli, šķīstī manu atmiņu, pasargā mani no neapvaldītas, bīstamas iztēles, no jūtu kārdinājumiem, no maldīgām,

ļaunā gara iedvestām ilūzijām, kas izkropļo manus spriedumus, iemidzina manu sirdsapziņu, parāda maldus kā patiesību, ļauno kā

labo. Atbrīvo mani no satraukuma, izklaidības, slinkuma un pašapmierinātības gara.

    Apgaismo manu iztēli, šķīstī iztēles ainas, kas manī rodas, dari spēcīgāku mana saprāta gaismu, dāvā man savu nesatricināmo

mieru visos notikumos, visos pasaules fiziskajos un morālajos ļaunumos, ko pieļauj Dievišķā Apredzība.

    Kunga eņģeli, esi man labvēlīgs, cīnies kopā ar mani, lai es vienmēr dzīvotu Dieva mierā, un lai es uzticīgi kalpotu Viņa godam

caur Jēzu Kristu, manu Pestītāju. Amen.

Svētā tēva PIO padoms!

Ja vien tu būsi paklausīgs, atteiksies no grēkiem un vēlēsies izlīgt ar Kungu, tavs eņģelis labprāt sagatavos tev brīnumainas tikšanās, rosinās tevi uz labu rīcību, palīdzēs tev, sniedzot negaidītas domas un iedvesmas.

(No Ž. Plijā "Lūgties kā Ķēniņa bērnam", Effata, Rīga, 2002)