Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

 

 

Kungs Dievs, Debesu Tēvs, es pateicos Tev par visu labo,

ko Tu šodien man un maniem mīļajiem esi darījis, un par

Tavu laipnību, kuras dēļ Tu mūs šodien esi pasargājis no

daudzām briesmām.

Sirsnīgi nožēloju un pazemībā lūdzos, lai Tava bezgalīgā

mīlestība piedot man, ko šodien esmu ļaunu darījis.

Es upurēju Tev sava Pestītāja vārdā visus savus darbus un rūpes, kas man šodien gadījušās, pildot manus dzīves pienākumus,

tāpat arī visas nepatikšanas, kas man šodien bija jāpacieš.

Es savienoju visu to ar mana Pestītāja svēto dzīvi un ciešanām savas dvēseles pestīšanai un iepriecinājumam tiem, kas man dārgi.

Dot man šodien veselīgu miegu, lai rītā es ar jaunu sparu varētu ķerties pie saviem pienākumiem. Amen.

Tagad izmeklē sirdsapziņu! Pārdomā savas dienas gaitas, pārdomā kāds esi bijis dienā pret Dievu, cilvēkiem un sevi pašu domās, vārdos un darbos. Kad šīs dienas gaitas esi pārdomājis (apmēram pāris minūtes), tad lūdzies:

Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Es ticu...

(Avots: "SLAVĒSIM KUNGU. Katoļu lūgšanu un dziesmu grāmata." Sakārtojis pr.A.Grosbergs, izd.Kemptenē, 1946.)