Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

 

Ak, slavas pilnā svētā Terēze, kuru visvarenais Dievs radīja,

lai palīdzētu un dotu padomus visai cilvēcei,

es lūdzu Tavu brīnumaino aizbildniecību.

Tik varena Tu esi, palīdzot katrā miesas un

dvēseles vajadzībā, ka mūsu Māte Baznīca ir

nosaukusi Tevi par "brīnumu brīnumu",

par "lielāko jauno laiku svēto".

Tāpēc es dedzīgi lūdzu, palīdzi man sekojošā vajadzībā (minēt vajadzību) un izpildi

savu solījumu izmantot debesis, lai darītu labu virs zemes un kaisītu rožu lietu no debesīm.

No šī brīža, mīļais Mazais zieds, es sākšu Tavu lūgumu darīt zināmu visur un nekad nebeigšu vest cilvēkus pie Jēzus caur Tevi.

Amen.

(Avots: Austrālijas latviešu katoļu lūgšanu grāmata)