Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Dievišķā Jēzus Sirds, caur Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgo Sirdi,

es upurēju Tev savas šīs dienas lūgšanas, darbus un grūtības.

Es visu to upurēju Tev kā gandarījumu par mūsu pārkāpumiem

un visos nolūkos, kādos Tu pats sevi vienmēr upurē

Vissvētajā Altāra Sakramentā. Sevišķi es upurēju to visu

Lūgšanas Apustulāta nolūkos, īpaši tanīs, ko

SV. Tēvs šim mēnesim noteicis. Amen.

Mans Dievs, es Tevi pielūdzu un mīlu no visas sirds. Es pateicos Tev par visām labdarībām, ko Tu esi man parādījis, it īpaši par

to, ka Tu mani šonakt esi tik žēlīgi pasargājis.

Es upurēju Tev visu, ko šodien darīšu vai cietīšu. Visos savos darbos un ciešanās es savienojos ar Jēzu un Mariju, lai Tev

labpatiktu mani svētīt visās lietās.

Es apņemos bēgt no grēka un lūdzu Tevi, Jēzus dēļ, piešķir man izturības žēlastību. Sevišķi es apņemos visās pretešķībās padoties

Tavai svētajai gribai un sacīt: Kungs lai notiek Tavs prāts!

Mans Pestītāj, vadi mani šodien pie savas rokas. Vissvētā Jaunava Marija, ļauj man atrast patvērumu Tavā mātes mīlestībā. Mans

Sargeņģeli, un Tu, mans svētais Aizstāvi, stāviet man klāt. Amen.

(Avots: "SLAVĒSIM KUNGU. Katoļu lūgšanu un dziesmu grāmata." Sakārtojis pr.A.Grosbergs, izd.Kemptenē, 1946.)