Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Pie Tevis es nāku.

Es lūdzu Tevi, rādi man ceļu, pa kuru man jāiet, lai Tevi sastaptu...

Ja Tu mūs pamestu, mums draudētu nāve!

Bet Tu nepametīsi mūs, jo Tu esi augstākais labums,

kas nepieļauj, ka mēs Tevi no sirds meklētu un neatrastu.

Sirds skaidrībā es Tevi meklēju, jo Tu mani radīji,

lai es Tevi šādā veidā meklētu.

Māci mani, Tēvs, Tevi meklēt,

Atvairi no manis maldus, lai šajos meklējumos es neatrastu neko citu, kā tikai Tevi.

Tā kā es nevēlos atrast Tevis vietā neko citu, ļauj man atrast Tevi, mans Tēvs, bet, ja manī ir kāda velme pēc citām lietām, attīri mani no tās un dari mani spējīgu redzēt Tevi...

Arī savu ķermeni es novēlu Tev, kas esi visgudrākais un labākais Tēvs.

Es lūdzu Tev to, ko Tu pats man piemērotā brīdī ieteici.

Es tikai vēlos izlūgt Tavu lielo mīlestību, lai es varētu nākt vienīgi pie Tevis, lai neviens ceļš, kas var aizvest pie Tevis, man nebūs par grūtu.

Liec man dzīvot atturīgi, drosmīgi, taisnīgi un saprātīgi, lai es spētu pilnībā mīlēt  un saprast Tavu gudrību;

dari mani sava mājokļa cienīgu un ļauj man kļūt par Tavas valstības iemītnieku, kur valda svētlaime. Amen.

(Avots: Austrālijas latviešu katoļu lūgšanu grāmata)