Kas ir mans kaimiņš?

Kas ir mans tuvākais?  


 

  Šajā 15.svētdienā pr.Metjū (Fr.Matthew Pittam) skaidroja, ko jūdiem nozīmēja “kaimiņš” jeb tuvākais. Jautātājs Evaņģēlijā izaicināja Jēzu ar savu gandrīz vai retorisko jautājumu par to, kas ir mans tuvākais, jo jūdi zināja, kas ir tuvākais. “Kaimiņš” jeb tuvākais viņu likuma izpratnē bija jūds, kam bija piederība pie izredzētās Dieva tautas.

  Tomēr, neskatoties uz to, laupītāju ievainotajam cilvēkam, kurš acīmredzot bija jūds, domīgi saka pr.Metjū, jo viņš bija devies ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, garām paiet tie paši jūdi – turklāt izcili jūdi – priesteris un levīts.

  Priesterim un levītam vajadzēja būt ticības varoņiem, uzsver pr.Metjū; levīti piederēja pie augstākās sabiedrības, viņi priesterības dāvanu oficiāli mantoja, tātad viņiem vajadzēja būt cēliem un palīdzēt cilvēkam nelaimē. Tomēr likums aizliedz viņiem pieskarties kaut kam netīram, saka pr.Metjū – ja viņi pieskarsies, tad nevarēs vairs kalpot svētnīcā. Līdz ar to priesteris ignorē cietušo, levīts arī paiet garām. Viņi izvēlas “nesasmērēt rokas” - paklausīt likumam.

  Turpretī ceļotāju - labo samarieti, kas jūdu izpratnē piederēja pie zemāka sabiedrības slāņa, pārņem līdzjūtība, un viņš sāk rīkoties – viņš apstājas, neiet tālāk. Tas acīmredzot ir līdzjūtības pirmais solis rīcībā. Tālāk Jēzus detalizēti stāsta, ka labais samarietis izdara visu, ko var, un tas nozīmē, ka viņš ne tikai apstrādā brūces ar eļļu un vīnu, kas jau būtu it kā pietiekoši. Viņš uzveļ viņu plecos, aizved viņu uz viesnīcu un tur rūpējas par viņu. Dodoties prom, viņš lūdz viesnīcas īpašniekam rūpēties par nelaimē nonākušo, iedod šim rūpēm naudu, un vēl apsola atlīdzināt viņam visus izdevumus, kas radušies cietušā dēļ. Labais sammarietis palīdz fizski ar savu spēku un spējām, turklāt arī dalās ar savu īpašumu – naudu.

  Pr.Metjū uzsvēra, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ārpus baznīcas un jāreaģē uz situāciju. “Dažreiz Jēzus parādās mums kā Labais Gans. Lietas notiek negaidīti”, saka pr.Metjū. Tāpat arī Jēzus parādās negaidīti. Mums ir jāreaģē ar žēlsirdību. Tā ir ne tikai mūsu dzīve, tā ir arī Dieva valstība mūsos.

  Dažreiz pietiek ar to, ka nevēlam savam ienaidniekam ļaunu, un sakām: “Es vēlu Tev labu.” Vai, atvadoties no kāda skaudīga kolēģa kaut vai domās nopūšamies: “Es Tev piedodu. Un piedod arī Tu man.” Jo mēs taču visi vēlamies, lai Dievs mums piedod un sūta mums savu “labo samarieti”, kad esam nepatikšanās, kur nu vēl - nelaimē. Piedošana ir žēlsirdība, kas var dāvāt mums lielu uzplaukumu.

 

Inese Golovacka, 10.07.2016.


 

 

KAS IR SVĒTCEĻOJUMS

 

 ''Lūgties ar kājām'' - tas ir svētceļojums. Jau gadsimtiem ilgi kristieši ir devušies ceļā, lai ceļojot arvien vairāk tuvotos Dievam un kādā svētceļojuma vietā rādītu Dievam savus lūgumus un arī pateicību.

Svētceļojums ir cilvēku vissenākais žests Dievam. Tas ir saistīts ilgām paust ticību, radīt jūtamu reliģisku realitāti. Cilvēki apmeklē vietas, kurās viņi visvairāk izjūt sludinātās pestīšanas tuvumu.”

(No www.kirchensite.de)

       Terra Mariana 800 gadu jubileja

2018. gadā Latvijas valsts atzīmēs 100 gadu pastāvēšanu. Šie divi atskaites punkti aicina mūs pārdomāt, kurp mēs ejam un kas vēlamies būt. Izvērtēt, kādu ceļa gabalu esam nogājuši, ko varam uzskatīt par paliekošu bagātību, bet pats galvenais – kurp vēlamies doties tālāk.

 Lasīt tālāk

           

               Bīskaps Julijans Vaivods

                  par "Terra Mariana"

 

Šogad 2. maijā aprit 50 gadi, kopš bīskaps Julijans Vaivods ienāca Liepājas katedrālē kā jaunais diecēzes apustuliskais administrators. Jaunais, bet ne nepazīstamais. Kā bīskaps Vaivods pats sacīja vizitācijas sprediķī Skaistkalnē 1980. gadā: „Lai gan pats esmu dzimis Latgalē, Lejaskurzeme man ir tikpat mīļa kā dzimtais novads, jo no maniem 62 priesterības gadiem es 44 esmu nostrādājis Kurzemē.”

    Lasīt tālāk

 

Misija – rūpēties par Dievmāti

Ilze Vītola 08.08.2014 Mājas Viesis

 15. augustā svētceļotāji no tuvienes un tālienes saplūdīs Aglonā. LILIJA JANČEVSKA deviņpadsmito gadu kājām mēros tālo ceļu, lai godinātu Dievmāti. Tā dara brīnumus vēl aizvien. Arī Lilijas dzīvē. Lūk, viņas stāsts.

  Lasīt tālāk

Svētās Mises laiki in Rugby, Birmingham diecēzē

  English Martyrs

30 High Street, Hillmorton, Rugby, Warks, CV21 4EE

sacreadatbilton@tiscali.co.uk

Draudzes priesteri:

Prāvests: Fr.Gerard Murray

Priesteris: Rev.Matthew Pittam

 Plkst. 9.15 otrdienās

Ceturtdienās parasti ir School Mass, uz ko sanāk English Martyrs skolas bērni un skolotāji, bet ne katru ceturtdienu.

Plkst.18.30 Sestdienās: svētdienas vigilijas sv.Mise

GRĒKSŪDZES: Sestdienās no plkst.18.00 līdz 18.20

 Plkst.11.00 Svētdienās sv.Mise.

 

St.Marie’s Rugby

Year of Mercy

Jubilee Church

Oak Street, Rugby, CV22 5EL ; E-pasts: st.maries@btinternet.com ,www.stmaries.co.uk

Kalpo Rosminians brāļiDraudzes priesteri:

Prāvests: Father Tom Thomas (Father Tom)

Asistējošie Priesteri: Fr.John Bruckner, Fr.David Tobin, Fr.Justus Okibo

Pastāvīgais diakons: Gerard Nosowski

 Plkst.10.00 darbdienās

Pirmdienās no 8.00 līdz 19.00 Adorācija

Pirmdienās ir divas sv.mises - no rīta un vakarā: 10.00 un 19.00

Plkst. 9.30 un 18.00 Sestdienās

 Plkst.10.00 Svētdienas sv.mise

Pēc sv.mises kafija un tēja in the Parish Hall

Plkst.12.30 Poļu sv.mise

 GRĒKSŪDZES: Sestdienās no 10.00 līdz 11.00 un pirms vakara sv.mises: no 17.30 – 17.55. Svētdienās pirms sv.mises: no 9.30-9.55

 

              

                                                        

         (Sv.Ignācija lūgšana)

Kristus dvēsele, dari mani svētu. 

Kristus miesa atpestī mani.   

Kristus Asinis, dzirdiniet mani.

Ūdens no Kristus sāna,mazgā mani.  

Kristus ciešanas, stipriniet mani.

Labais Jēzu, uzklausi mani.

Tavās brūcēs paslēp mani.

Neļauj no Tevis šķirties man.

No ļaunā ienaidnieka pasargā mani.

Manā nāves stundā sauc mani,

pie Tevis nākt aicini mani,

lai līdz ar Taviem svētajiem

es slavētu Tevi mūžīgi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 Dažādas lūgšanas  

Rīta lūgšana     

Vakara lūgšana   

Lūgšana sv. Jāzepam   

Lūgšana par mirušajiem

Lūgšana savam Sargeņģelim   

Lūgšana sv. Terēzei no Bērna Jēzus

sv. Augustīna lūgšana 

Lūgšana sv.Antonijam

Slimībā