Bērniņa Jēzus karmelītes Latvijā   video
                                                                                        “Manas debesis būs darīt labu virs zemes”

 

Latvijā baskāju karmelīti ieradās 2006. gada 9. septembrī, pēc V.E. kardināla Jāņa Pujāta ielūguma.

Sākumā tā bija starptautiska kopiena, brāļi dzīvoja Rīgā, O. Vācieša ielā 6 - Rīgas Katoļu ģimnāzijas Mazajā Seminārā.

Tēva Ģenerāla vizitācijas laikā 2007. gadā V.E. kardināls uzticēja karmelītiem Rīgas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzi.

2007. gada 15. oktobrī brāļi pārcēlās uz māju, kura atrodas pie viņiem uzticētās baznīcas - Embūtes ielā 12/14.

Pašlaik Latvijā dzīvo trīs karmelītu tēvi no Krakovas provinces.